Pomiary elektryczne/Pomiary instalacji fotowoltaicznych

Najważniejszymi kryteriami, koniecznymi do spełnienia przez projektantów oraz wykonawców instalacji elektrycznych w Gorzowie są: niezawodność, bezpieczeństwo i czytelność. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów i najlepszych komponentów to jednak dopiero połowa sukcesu. Drugą jego częścią okazuje się przeprowadzanie dokładnych, okresowych przeglądów i pomiarów, które umożliwiają wykrycie usterek oraz zapobieganie ich konsekwencjom w przyszłości.

Nawet jeśli system wyposażony jest w zaawansowane aparaty i najnowocześniejsze materiały, wskazana jest profilaktyka – zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w przypadku wszelkich innych obiektów, w których wykorzystywana jest energia elektryczna.

Pozwala to na zminimalizowanie do minimum zagrożeń dla zdrowia i życia, w tym ryzyka wystąpienia przestojów w pracy, które z kolei mogą wiązać się z poniesieniem strat dla pracodawcy. Warto również przypomnieć, że wczesne wykrycie awarii lub możliwości jej wystąpienia ma olbrzymi wpływ na trwałość urządzeń oraz przedłużenie ich żywotności.

W naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz usług z zakresu wykonywania pomiarów elektrycznych, m.in.: wykonywanie testów odbiorczych i okresowych pomiarów instalacji fotowoltaicznych, elektrycznych, analiza natężania światła w budynkach mieszkalnych i komercyjnych.

Etapy realizacji:

  • konsultacja
  • pomiary
  • dokumentacja

Pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznej Gorzów, Zielona Góra

Systemy fotowoltaiczne stają się powszechnym źródłem energii. Jako części układów elektrycznych, układy solarne wymagają przeprowadzenia badań odbiorczych przed włączeniem ich do użytku oraz regularnych pomiarów kontrolnych w trakcie eksploatacji. Ze względu na właściwości obwodów prądu stałego (DC) i różnorodność środków ochrony przed porażeniem, niezbędne jest przeprowadzenie konkretnych procedur diagnostycznych.

Pomiary elektryczne w Gorzowie obejmują m.in.:

  • Termowizja dronem paneli pod kątem uszkodzeń mechanicznych i mikropęknięć

  • sprawdzenie polaryzacji przewodów i łańcuchów PV,

  • analizę ciągłości połączeń wyrównawczych (uziemiających),

  • testy funkcjonalne,

  • zbadanie rezystancji izolacji obwodów.

  • Aktualizacja falowników, aplikacji do monitorowania instalacji

Testy mają za zadanie ocenę stopnia bezpieczeństwa przeciwporażeniowego oraz poprawności montażu poszczególnych podzespołów wszystkich nowo wybudowanych instalacji Photo Voltaic. W przypadku układów fotowoltaicznych z zabudowanymi elementami elektronicznymi (np. mikroinwerterami, optymalizatorami) należy przeprowadzić dodatkowe badania. 

Wypełnij formularz ofertowy